[AIZVĒRT]
Virsraksts:
Teksts:
Jūsu e-pasts:
   
   
     
 

 

                                Kur tu teci, sila pele?

Kur tu teci, sila pele?

- Uz siliņu galdu šķelt.


Nosiss tevi lieli koki.
- Es pabēgšu zem eglītes.


Ko tu ēsi zem eglītes?
- Zaļas egles čiekuriņ’s.


Sāpēs tavis vēderiņis.
- Es smērešu vasku sviestu.


Kur tu ņēmi vasku sviestu?
- Mīļas Māras kambarī.


Kur to ņēma mīļā Māra?
- Raibas goves cicīšos.


Kur to ņēma raiba govs?
- Rīta zāles rasiņāi.


Kur ta' ņēma rīta rasa?
- No debeša lietiņš lija.


Kur ta' ņēma debess lietu?
- No ezera riksna dzēra.


Kur ta' ņēma ezeriņš?
- No avota iztecēja.

 

Piedz.

Rutadi, rutadi, rutadi, rā…
Rutadi, rutadi…