[AIZVĒRT]
Virsraksts:
Teksts:
Jūsu e-pasts:
   
   
     
 

Mākslinieciskā vadītāja: Dagnija Kravale

Pedagogi: Dita Belicka, Elīna Sēja Birzaka, Kristīne Tomiņa-Stafecka

 

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

 


DAGNIJA KRAVALE

     

 

Ansambļa dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja kopš 1991. gada. Prot atrast pieeju dažāda vecuma bērniem, arī pusaudžiem un jauniešiem. Atvērta un toleranta darbā ar kolēģiem, sirsnīga un prasīga darbā ar bērniem, labs kontakts ar bērnu vecākiem.

Izglītība


LMA Mūzikas pedagoģijas nodaļas absolvente (1980. g.)

Darba pieredze

Pedagoģiskā darba pieredze kopš 1980. gada.
Vairāku muzikālo projektu iniciatore:
* "Pepija ar draugiem dzied un dejo",
* "Burtu rotaļas",
"Momo".
3 gadus aktīvi darbojusies UNESCO asociēto skolu projektos par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.
Šobrīd Rīgas 90. vidusskolas direktora vietniece, pasākumu organizatore, mūzikas un kultūrvēstures skolotāja.

 
 

   
DACE KRAVALE
     

 

Ansambļa vadītājas asistente (kopš 2006. gada). Vada ritmikas/skatuves kustības nodarbības un vokālo dziedāšanu.

Izglītība

Bakalaura grāds Mūzikas pedagoģijā (Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 1999. gads).

Darba pieredze

Rīgas domes Kultūras pārvaldes Priekšnieces palīgs (2001 .- 2004. g);
Rīgas domes Kultūras departamenta Vokālo un instrumentālo ansambļu koordinators (2001 .- 2004. g);
Rīgas Skolēnu pils bērnu teātra studijas „ZĪĻUKS” Skatuves kustību pedagogs (2003.-2004. g);
Rīgas 221. Pirmsskolas izglītības iestādes Muzikālā audzinātāja (kopš 2006. gada).
Rīgas bērnu un jauniešu muzikālā teātra Koncertizrādes „BURTU ROTAĻAS” Projekta vadītāja asistents, horeogrāfs, otrā plāna aktieris (2005.g.),
Valsts Tautas mākslas centra Rīgas pilsētas vokālo ansambļu skates koordinators (2004.g.)
Kultūras centra „Ritums” jauniešu kora „SKAŅUPE” Kormeistars (kopš 2006.g.)
Sporta kluba „REAKTORS” Aerobikas treneris 2005.g
TV 5 realitātes šova „FABRIKA” Horeogrāfa asistents (2003.g.)

 
 

   
ELĪNA SĒJA BIRZAKA
     
 
Bērnu vokāla ansambļa „MOMO” pedagogs.

Izglītība

Beigusi Nītaures bērnu mūzikas skolu un mākslas skolu.
Alfrēda Kalniņa mūzikas vidusskolas kora diriģēšanas nodaļas absolvente.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas mūzikas pedagoģijas nodaļas bakalaurs.
Iegūts maģistra grāds LLU programmā "Karjeras konsultants".

Darba pieredze

Bērnu radošo nometņu vadītāja.
Rīgas 6.vidusskola - solfedžo pasniedzēja sākumskolas mūzikas novirziena klasēs,
1.klašu koru un 3.-4.klašu meiteņu koru vadītāja,
sākumskolas vokālā ansambļa vadītāja.
Ar ansambli piedalījusies 1.Starptautiskajā mūzikas olimpiādē Tallinā.

 
 

 

 

 

KRISTĪNE TOMIŅA-STAFECKA 
     
      

Ansambļa vokālais pedagogs no 2004. gada rudens. Darbs īpašs un mīļš, jo tādi ir „Momo” bērni, kuri nāk ar savu vispatiesāko vēlēšanos mācīties dziedāt.

Izglītība

No 1984. - 1992. g. mācījusies Madonas bērnu mūzikas skolas klavieru nodaļā, dziedājusi mūzikas skolas bērnu korī.
1992. - 1997. g. studējusi Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas koledžas kora diriģēšanas nodaļā (papildus apguvusi klavierspēli, ērģeļu un akordeona spēli).
Dziedājusi Rēzeknes pilsētas jauktajā korī „Ezerzeme”.
1997. - 2001. g. studējusi Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas kora diriģēšanas nodaļā, Andra Veismaņa klasē. Studiju laikā piedalījusies G.F.Hendeļa operas „Alčīna” iestudēšanā, kā kora māksliniece, diriģenta Andra Veismaņa vadībā.
2001. gadā ieguvusi Mākslas bakalauru kora diriģēšanas specialitātē.

Darba pieredze

2001. – 2004. g. profesionālā Rīgas kamerkora „Ave Sol” dziedātāja.
2002. – 2007. g. Lēdmanes pagasta sieviešu kora diriģente.
2003. – 2007. g. Rīgas Angļu ģimnāzijas 6. – 9. klašu meiteņu kora un ģimnāzijas jauktā kora diriģente (9. Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētkos, 2005. gadā, Koru karos izcīnīta godpilnā 6. vieta republikā).
2005. – 2006. g. Latvijas Nacionālās Operas kora māksliniece.
Kopš 2006. gada strādā latviešu mūzikas izdevniecībā „Musica Baltica”.
2008. - 2010.g - Rīgas jauniešu kora „Skaņupe” mākslinieciskā vadītāja.

   

  

 

 

Radošā komanda 2019. gada nodalē