[AIZVĒRT]
Virsraksts:
Teksts:
Jūsu e-pasts:
   
   
     
 

Lūgums laicīgi veikt apmaksu par nodarbībām.

Iespējamie norēķinu veidi:

- Pārskaitījums kontā -

Muzikālās izglītības atbalsta fonds "ELFRIDA"
Reģ.Nr.40008169188
AS SEB banka konts LV40 UNLA 0050 0164 57442 (obligāti jānorāda mērķis - ziedojums)

Ieteicamais ziedojuma apmērs dalībniekiem, kuri sāk dziedāt pirmo gadu - 25 € ,
bet dalībniekiem, kuri dzied jau otro gadu un vairāk - 17 €


 

Informācija par mēģinājumu laikiem un ritmikas nodarbībām sadaļā

"MĒĢINĀJUMU GRAFIKS"

2018/2019 gads!

__________________________________________________________________________________

INFORMĀCIJA 2019. GADA VASARAI!!!

Cien. vecāki!
(Lielo tīņu un sk. Kristīnes grupas Mazo tīņu vecāki)

Esam saņēmuši ielūgumu doties koncertceļojumā uz ASV.

Brauciens plānots no 21.06. - 06.07. 

_________________________________________________________________________________

DECEMBRIS

 

1.12. Koncerts "Mīlestības dziesma Latviaji"

 

Piedalās Junioru grupiņa.

 

3.12. plkst. 17:00 - 17:45 Mazie tīņi abas grupas dodas uz mēģinājumu

Latviešu Biedrības namā, lai apgūtu kustības 6.decembra koncertam.

6.12. plkst. 17:30 - 19:30 mēģinājums Junioriem un abām Tīņu grupām,

ierašanās 15 min. ātrāk, līdiz maiņas apavi.

 

15.12. plkst. 10:00 - 11:30 papildmēģinājums abām Mazo tīņu grupām.

16. 12. Rīgas vokālo ansambļu koncerts VEF KP Lielā skatuve.

 

21.12. Koncertizrāde "Saldumu impērija".

29.12. Momo Ziemassvētku koncerts Svētās MArijas Magdalēnas baznīcā,

Klostera ielā 2

 

JANVĀRIS

 

 

31.01. "Vilkam tāda dvēselīte" CĒSĪS.

Izrādes sākums 13:00.

 

FEBRUĀRIS

 

11.02. Vokālo ansambļu konkurss ''Balsis 2019"

 

12.02 ''Vilkam tāda dvēselīte" RĒZEKNE, Gors.

Izrādes sākums 14:00

 

<