[AIZVĒRT]
Virsraksts:
Teksts:
Jūsu e-pasts:
   
   
     
 

Lūgums laicīgi veikt apmaksu par nodarbībām.

Iespējamie norēķinu veidi:

- Pārskaitījums kontā -

Muzikālās izglītības atbalsta fonds "ELFRIDA"
Reģ.Nr.40008169188
AS SEB banka konts LV40 UNLA 0050 0164 57442 (obligāti jānorāda mērķis - ziedojums)

Ieteicamais ziedojuma apmērs dalībniekiem, kuri sāk dziedāt pirmo gadu - 25 € ,
bet dalībniekiem, kuri dzied jau otro gadu un vairāk - 20 €


 

Informācija par mēģinājumu laikiem 

"MĒĢINĀJUMU GRAFIKS"

Potenciālie svētku dalībnieki un vecāki skatiet zemāk norādīto virsrakstu, lai lejuplādētu un aizpildītu anketu par dalību e-dziesmu un deju svētkos. 

ANKETA E-DZIESMU SVĒTKU DALĪBNIEKIEM.

 

VECĀKU/LIKUMISKO PĀRSTĀVJU APLIECINĀJUMS

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________