[AIZVĒRT]
Virsraksts:
Teksts:
Jūsu e-pasts:
   
   
     
 

 

                                Gaisu šķīru dziedādama

 

Dziesmiņ' mana kā dziedama,
Ne tā mana pamanīta,
Vecāmāte pamācīja
Aizkrāsnē(i) tupēdama.
 
Es māsiņa jaunāka,
Es tā visu vēlīgā
Puķīt' rāvu tecēdama
Gaisu šķīru dziedādama.
 
Gana man greznu dziesmu
Tai mazā(i) galviņā.
Nav vēl viena izdziedāta,
Jau deviņa sacerētas.
 
Kas var dziesmas izdziedāt,
Kas valodas izrunāt?
Kas var zvaigznes izskaitīt,
Jūras zvirgzdus izlasīt?
 
Kas var dziesmas izdziedāt,
Kas valodas izrunāt?
Kas varēja dziļupīt'
Bez laiviņas pāri tikt.