[AIZVĒRT]
Virsraksts:
Teksts:
Jūsu e-pasts:
   
   
     
 

 

                                                Es atnācu uguntiņu

 

Dzīvoš' ilgi, ne tik ilgi,
Saules mūžu nedzīvošu,
Ūdentiņis, akmentiņis
tie dzīvos saules mūžu.
 
Tēvu tēvu laipas mestas,
Bērnu bērni laipotāji.
Tā, bērniņi, laipojat,
Ka pietika mūžiņam.
 
Nesmejat, jūs, ļautiņi,
Ne smieklam es atnācu.
Es atnācu uguntiņu
Ar basāmi kājiņām.
 
Ne nabaga bērniņš biju,
Ne caur roku klausījos.
Pate klaipu griezējiņa,
Citam rikas devējiņa.
 
Dzīvoš' ilgi, ne tik ilgi,
Saules mūžu nedzīvošu,
Ūdentiņis, akmentiņis
tie dzīvos saules mūžu.