[AIZVĒRT]
Virsraksts:
Teksts:
Jūsu e-pasts:
   
   
     
 

 

                                              Jūriņ prasa smalku tīklu

 

Jūriņ prasa smalku tīklu,
Laiviņ baltu zēģelīt’.
 
Uzvelk baltu zēģelīti —
Iet laiviņa mirdzēdam’.
 
Iet laiviņa mirdzēdama
Simtu jūdžu dieniņā
 
Simtu jūdžu dieniņā
Divisimti naksniņā
 
Iet laiviņa mirdzēdama
Līdz Ziemeļa namdurvīm.
 
Ziemelim ir skaistas meitas,
Tās es braucu lūkoties.
 
Vai tu brauci, vai nebrauci,
Tu jau manis nedabūs’!
 
Labāk tēva dubļus bridu, 
Ne tautieša laipu gāj’.
 
Tēva dubļi sidraboti,  
Tautu laipa asarot’.
 
Nu ar Dievu, Ziemeļmeita,
Tu vairs mani neredzēs’.
 
Nu es braukšu jūriņāi
Ar Ziemeli cīnīties.
 
Ziemeļam ir baltas putas,
Man jo balta zēģelīt.