[AIZVĒRT]
Virsraksts:
Teksts:
Jūsu e-pasts:
   
   
     
 

 

 

                                              Es savai māmiņai

 

Es savai māmiņai
Kā sirsniņa azotē.
Kā sirsniņa azotēi,
Kā puķīte dārziņā.
 
Mana mīļa māmuliņa
Mani mīļi audzināj':
Pate māte dubļus brida,
Mani nesa rociņā.
 
Bij man gaŗa tā dieniņa,
Kad saulītes neredzēj';
Vēl gaŗāka tā dieniņa,
Kad māmiņas neredzēj'.
 
Ai bērniņi, ai bērniņi,
Klausait tēvu māmuliņ'!
Mūžam saule debesīsi,
Ne mūžami tēvs māmiņ'.