[AIZVĒRT]
Virsraksts:
Teksts:
Jūsu e-pasts:
   
   
     
 

 

 

                                                           Kumeliņi , kumeliņi

 

Kumeliņi, kumeliņi,
Tu man kaunu padarīj’.
Trādi, rīdi, rallalā,
Tu man kaunu padarīj’.
 
Tev kājiņa paslīdēja -
Man nokrita cepurīt’,
Trādi, rīdi, rallalā,
Man nokrita cepurīt’.
 
Man nokrita cepurīte
Daiļu meitu pulciņā.
Trādi, rīdi, rallalā,
Daiļu meitu pulciņā.
 
Kas godīga mātes meita,
Pasniedz manu cepurīt’.
Trādi, rīdi, rallalā,
Pasniedz manu cepurīt’.
 
Kas tā tāda vīzdegune,
Ne ar kāju nepaspēr’.
Trādi, rīdi, rallalā,
Ne ar kāju nepaspēr’.