[AIZVĒRT]
Virsraksts:
Teksts:
Jūsu e-pasts:
   
   
     
 

                                                       Jūs bērniņi nāciet

 

Jūs bērniņi nāciet ar priecīgu prāt’
Pie silītes Bētlemē visi nu klāt!
To prieku lai katris lai sirsniņā jūt
Kā debesu tēvs savu dēlu mums sūt’
 
Ak, eita tur kūtī pie silītes ar!
Pie svecītes gaismiņas skatīties var
Ka autiņi tīri, tur bērniņu sedz
Par eņģeļiem jaukāku guļot to redz
 
Tur guļ viņš, ak, bērni, uz salmiem un sien’
To Jāzeps un Marija skata arvien
Tur ganiņi ienāk, un ceļos tie krīt
Un gaisā dzied eņģeļi: ’Dievs pie jums mīt!’
 
Ak, metieties ceļos kā gani ir jūs’
Un salieciet rociņas, pateikties būs
Un līksmojiet priecīgi eņģeļiem līdz:
’Mēs mīlējam tevi, kas autiņos tīts!’
 
Ko dosim, mēs, bērni, ko dāvāsim tev?
Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev!
Tu negribi mantas, ko pasaule rod,
Bet sirdi it šķīstu, kas godu tev dod.