[AIZVĒRT]
Virsraksts:
Teksts:
Jūsu e-pasts:
   
   
     
 

                                             Klusa nakts, svēta nakts

 

Klusa nakts, svēta nakts!

Visi dus.

Nomodā vēl Jāzeps un Marija.

Kūtī Dāvida pilsētā

Jēzus silītē dus.

Jēzus silītē dus.

 

Klusa nakts, svēta nakts!

Ganiem Dievs novēl pats

Dzirdēt enģeļus slavējam,

Tuvu, tālu skandinām:

Kristus - Glābējs ir klāt!

Kristus - Glābējs ir klāt!

 

Klusa nakts, svēta nakts!

Dieva dēls, Tava acs

Mirdz mums dievišķā skaidrībā.

Nu ir dvēsele pestīta,

Jo tu dzimis par mums,

Jo tu dzimis par mums,

Jo tu dzimis par mums.